STUDIUM GENERALE

Op alle universiteiten in Nederland en op sommige Hogescholen is een afdeling Studium Generale actief. Studium Generale organiseert lezingen, discussies, cursussen en podiumprogramma's op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. De activiteiten van Studium Generale zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten en medewerkers van de universiteit, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Bureaus Studium Generale (SBSG) wordt gevormd door:
Radboud reflects - Telefoon: 024-3615555 - info@reflects.ru.nl
Studium Generale Leiden
- Telefoon: 071-5277296
- studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

De bureaus Studium Generale in Nederland: