STUDIUM GENERALEOp alle universiteiten in Nederland en op sommige Hogescholen is een afdeling Studium Generale actief. Studium Generale organiseert lezingen, discussies, cursussen en podiumprogramma's op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur. De activiteiten van Studium Generale zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten en medewerkers van de universiteit, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Het voorzitterschap van het Samenwerkingsverband Bureaus Studium Generale (SBSG) ligt bij:
Studium Generale TU Delft - Telefoon: 015-278 5235 - sg@tudelft.nl


De bureaus Studium Generale in Nederland: